Algemene voorwaarden

Door een evenement te boeken ga je akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden en onze privacy policy.

1. Registratie, inschrijving en betaling

Voor je aan een evenement kan deelnemen moet je je online registreren en de betaling voltooien. Je inschrijving is pas definitief als wij de betaling hebben ontvangen. Hiervoor zal je een bevestigingsemail ontvangen.

Betaling kan alleen online worden gedaan via ons veilige Mollie-betalingssysteem.

2. Deelnemers

Iedere deelnemer moet single zijn en zich inschrijven in zijn/ haar leeftijdscategorie. Happy To Date gaat geen vooraf research doen naar uw leeftijd en status. Wij vertrouwen er op dat onze klanten in eer en geweten in de juiste categorie inschrijven.

Indien je niet single bent of in de juiste leeftijdscategorie bent ingeschreven, mag Happy To Date jouw inschrijving weigeren.

Wij garanderen minstens 8 mannen en 8 vrouwen per event. Indien dit aantal niet behaald wordt, zullen wij je tijdig contacteren en een gepaste compensatie overeenkomen.

3. Gedragsregels 

Happy To Date verwacht dat iedereen zich netjes en vriendelijk gedraagt. Indien er ongepast gedrag wordt vertoond, mag onze host de toegang tot het event weigeren, Hij/zij is er niet toe verplicht zich te motiveren in de keuze. 

Indien een persoon de toegang tot een evenement wordt ontzegd heeft deze geen recht op een vergoeding van welke aard dan ook, of op terugbetaling van het inschrijvingsgeld.

4. Beeldmateriaal

De host is toegelaten foto’s en filmpjes te maken om deze voor onze sociale mediakanalen te gebruiken. Wij zullen er altijd voor zorgen dat gezichten onherkenbaar gemaakt worden voor ze online komen. Dit beeldmateriaal behoort tot onze intellectuele eigendom en mag niet zonder onze toestemming gebruikt worden.

Je mag een foto nemen om te gebruiken op  social media,

Hier spreken wij dan over globale sfeerfoto’s. Andere deelnemers fotograferen is niet toegelaten. Indien onze host hier een inbreuk vaststelt, zal deze vragen om het beeldmateriaal te verwijden en/of de persoon in kwestie de toegang tot het event te weigeren, Hij/zij is er niet toe verplicht zich te motiveren in de keuze.

Indien een persoon de toegang tot een evenement wordt ontzegd heeft deze geen recht op een vergoeding van welke aard dan ook, of op terugbetaling van het inschrijvingsgeld.

5. Annulatie

Eens je bent ingeschreven voor een event is er geen enkele terugbetaling mogelijk.

Indien Happy To Date een event zelf annuleer, zullen wij je tijdig contacteren en een gepaste compensatie overeenkomen.

Je kan je reservatie tot 10 dagen voor aanvang van het evenement kosteloos verplaatsen. Stuur een e-mail met vermelding van je naam en de datum die je wilt annuleren. Wij zullen je reservatie annuleren en een code doorsturen waarmee je een nieuwe reservatie kan maken. Deze code zal 100% van je inschrijvingsgeld bedragen.

Wil je annuleren op minder dan 10 dagen voor het event? Stuur een e-mail met vermelding van je naam en de datum die je wilt annuleren. Wij zullen je reservatie annuleren en een code doorsturen waarmee je een nieuwe reservatie kan maken. Deze code zal geldig zijn voor 50% van je inschrijvingsgeld.

6. Je komt te laat op het event

Indien je niet op tijd kan zijn voor de speeddate, kan je de host contacteren om te melden dat je wat later bent, de gegevens zal je terugvinden in de herinneringsemail. Indien je niets laat weten zal onze host je éénmalig proberen te contacteren. Mocht onze host niets van je horen gaat de avond verder zoals gepland.

Als je niets laat weten of als onze host je niet kan contacteren, mag je uiteraard nog aansluiten. Wij kunnen enkel niet meer garanderen dat je alle singles gaat ontmoeten. Wij raden dus zeker aan om op tijd te komen.

Er is geen terugbetalingsmogelijkheid als je een deel van de speeddates mist.

7. Matches

Happy To Date biedt je een de perfect omgeving aan om op korte zijn verschillende singles te ontmoeten. Mocht je na de speedate geen matches hebben, is Happy To Date hier in geen geval aansprakelijk voor. Indien je hier vragen over hebt of vermoedt dat er iets fout is gelopen, mag je altijd contact opnemen via volgend mailadres: info@happytodate.be

8. Aansprakelijkheid

Happy To Date kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor elke vorm van schade aan en/of diefstal van persoonlijke goederen tijdens de evenementen.

Happy To Date is ook niet aansprakelijk voor ongevallen, tijdens noch na haar evenementen.

Happy To Date is evenmin aansprakelijk voor de contacten die voortvloeien uit haar evenementen. Wij staat erop dat onze evenementen steeds vlot en aangenaam verlopen. Indien er ongepast gedrag wordt vertoond vragen wij je om dit zo spoedig mogelijk te melden aan de host ter plaatse zodat deze de nodige stappen kan ondernemen en Happy To Date de persoon in kwestie kan verwijderen uit haar klantenbestand.

Elke deelnemer is verantwoordelijk voor het meedelen van zijn/ haar gegevens op onze evenementen. Happy To Date Zal nooit de volledige persoonsgegevens meedelen aan derden, tenzij de deelnemer hier uitdrukkelijk zijn/ haar toestemming om geeft.

Happy To Date heeft het recht om iemand, zonder verantwoording te moeten afleggen, de toegang te ontzeggen tot haar evenementen. Onder meer, maar niet enkel, wegens:

  • Ongepast gedrag naar de host, andere deelnemers of medewerkers op de locatie.
  • Het verspreiden van persoonlijke gegevens van andere deelnemers.
  • Elke andere reden die de host voldoende vindt. Hij/zij is er niet toe verplicht zich te motiveren in de keuze.

Indien een persoon de toegang tot een evenement wordt ontzegd heeft deze geen recht op een vergoeding van welke aard dan ook, of op terugbetaling van het inschrijvingsgeld.

9. Klachten en geschillen

Klachten kan je overmaken via info@happytodate.be

We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen.

Voor geschillen is het Belgisch recht van toepassing en deze vallen onder de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.

 

contactgegevens

Scroll naar boven